پایان نامه روانشناسی-روانشناسی ارزیابی سلامت در بزرگسالان

در روانشناسی کارآمدی مدل های پزشکی مشاوران را ترغیب می کند که فهرستی از علائم مراجعانشان تهیه کنند. امروزه بسیاری از مشاوران آموزش می بینند که ارزیابی های طبقه بندی شده ساختارمندی را انجام دهند که آنها را به سوی تشخیص رهنمون شود و راهنمای تشخیص اختلالات روانی (DSM) که توسط انجمن روان پزشکان آمریکا منتشر شده است اغلب به عنوان مرجع اولیه ی آنها به کار می رود. DSM در اصل توسط متخصصان سلامت ارتش آمریکا در بین سال های دهه ی ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰ تهیه شد. از آن زمان به بعد هر چند سال یک بار مورد بازبینی قرار می گیرد تا به روز شده و تغییرات مبنی بر تحقیقات جدید را شامل شود. مولفان DSM مایلند تا یک راهنمای فراگیر علمی تهیه کنند که اختلالات سلامت روانی فرد را شرح دهد. هر چند که بیشتر بالینی ها بر این باورند که ارزیابی بیماران باید فراتر از علائم فهرست DSM باشد. در حقیقت مولفان DSM یک سیستم ارزیابی چندمحوری (در فصل بعد شرح داده می شود) ایجاد کرده اند تا تصویر جامع تری از بیماران تهیه کنند.
در سال های اخیر تاثیرات دیگری باعث شکل گیری تمرکز ارزیابی بالینی بر سوالاتی درباره شادی به جای آسیب روانشناسی شده است. به جای این پرسش که «چه چیزی مراجع را ناخوش کرده است؟» سوالات مثبت پرسیده می شود: «چه چیزی مراجع را شاد می کند؟»، «نشانه های سلامت روانی و روانشناسی در زندگی سالم چیست؟» همچنین عصب شناسان و محققان اضطراب سوالاتی در مورد چگونگی پاسخ مراجعان به اضطراب و چگونگی تاثیرپذیری مغز از اضطراب مطرح کرده اند. به علاوه روان شناسان اجتماعی و روان شناسان رشد نقش حیاتی فرآیندهای عاطفی و دلبستگی و هم درون کنشهای اجتماعی را مطرح می کنند. سرانجام تفکر شرقی به ویژه در شکل بودائیسم بر روان شناسان غربی تاثیر گذاشته است (Kornfield, 200). به جای تمرکز بر تغییرات در درمان مشاوران دست یاری به سوی مراجعان گشوده اند تا آنها را به سوی پذیرش و تسلیم سوق دهند. برای مثال مشاوران ازدواج باید به زوج ها کمک کنند تا داوطلبانه یکدیگر را بپذیرند و به جای تلاش برای تغییر دادن یکدیگر نقطه ضعف های طرف مقابل را بپذیرند (Harris, 2009).
امیدواریم که شما هنگام ارزیابی اطلاعات جدید روانشناسی در مورد رشد و شادی انسان را در نظر داشته باشید. پیشنهاد می کنیم که یک ارزیابی فراگیر و مبتنی بر سیستم های زیست روان اجتماعی از بیمار خود داشته باشید. پرداخت کنندگان، کارفرمایان، ماموران دولتی و سایر مقامات مسئول نیاز دارند که شما اطلاعات ویژه ای برای تشخیص فراهم کنید. در این فصل پیشنهادهایی برای ارزیابی فراتر از ارزیابی های سنتی مدل های پزشکی تنظیم کرده و تصویر کامل تری از یک فرد بزرگسال ارائه خواهیم داد.

پایان نامه روانشناسی-روانشناسی ارزیابی سلامت در بزرگسالان

پایان نامه روانشناسی-روانشناسی ارزیابی سلامت در بزرگسالان