کیفیت پایین پروپوزال ها و پایان نامه های رشته مدیریت بازرگانی و دولتی

کیفیت پایین پروپوزال ها و پایان نامه های (Thesis) رشته مدیریت (Management) بازرگانی و دولتی

امروزه تیتر بسیاری از سایت های خبری و آموزشی در مورد کیفیت پایین آموزش در دانشگاه ها خیلی بیشتر از گذشته جلب توجه می کند. اما اینکه واقعا چه اتفاقاتی در دانشگاه ها و در دانشکده ها و رشته های مختلف مانند مدیریت می افتد تا کارهای آموزشی همچون پایان نامه کیفیت پایینی پیدا می کند . اینکه هیچ آموزشی از طرف استاد راهنما در مورد نوشتن و انجام پروپوزال صورت نمی گیرد و حتی کوچکترین راهنمایی در مورد انتخاب موضوع پایان نامه صورت نمی گیرد ، اتفاق جالبی در رشته هایی مانند مدیریت بازرگانی نمی باشد .
مثلا در رشته مدیریت دولتی و در یکی از پروژه های انتهایی به مقدمه پایان نامه توجه کنید :
“در چند سال گذشته، یک تغییر بی سابقه ای در روشی که دانشگاه ها و کالج کسب و کار خود را انجام می‌دادند، به وجود آمده بود – تحول آموزشی، پژوهش، خدمات، تدارکات، به اشتراک گذاری اطلاعات، برنامه ریزی سفر و پرداخت قبوض تزریقِ فن آوری اطلاعات باعث شده است که بسیاری ازموسسات آموزش عالی از مدل های شرکت ها با ایجاد مدیر ارشد و جایگاه، پیروی کنند.
این پژوهش، نقش در حال تحولِ مدیران فناوری اطلاعات(IT) را در آموزش عالی مورد بررسی قرار داد به منظور شرح مهارت ها و تجارب لازم که برای تبدیل شدن به یک مدیر ارشد اطلاعات (CIO) ضروری است، و انتظاراتِ مسئولان بالا رتبه در آموزش عالی از این افراد و اینکه، مسئولان در آموزش عالی نقش CIOرا چگونه می‌بینند. موقعیت اجرایی IT از تنها راسِ فن آوری اطلاعات بودن، تکامل یافته و تبدیل شده ” به مهم‌ترین تصمیم گیرنده‌های سازمانی که مسئول توسعه و اجرای پروژه هایی است که عمیقاً ارتباط نزدیکی با بقای سازمان دارد. ” بر طبق ایوانس “به CIO ها بیش از پیش نقش استراتژیک داده شده است، با این حال آنها به طور همزمان بودجه خود را می بینند که پایان می‌یابد در حالی که انتظارات، بی پاسخ باقی می ماند »(صفحه‌ی ۲۵).CIO ها برای اطمینان حاصل شدن از این موضوع هستند که سیستم های اطلاعاتیِ در اختیار خودِ آنها، فرآیندهای در سطح جهانیِ مؤسسه را فراهم می‌کنند، و به یک سازمان مزیتِ رقابت را می‌دهد که برای بقا در جهانِ به سرعت در حالِ تغییر، نیاز است.
همانطور که محیط آموزش عالیِ منحصر به فرد و پیچیده، تغییر می‌کند، مسئولان مانند CIO هااز طریق راه های بی سابقه ای به چالش کشیده شده‌اند، که در بودجه کمتر عملکرد خوبی داشته باشند، وهمچنین تصمیم گیری دقیق و قابل اطمینان، بهبود فرآیندهای سیستم‌های اطلاعاتی و درک ماموریت، ارزشها و اهداف مؤسسه و توسعه برنامه های استراتژیک IT. انتظاراتِ یک CIO باتوجه به نیازهای جامعه دانشجویی شکل دهی شده‌اند: اعضای هیئت علمی، مدیریت، دانشجویان و هیئت مدیره. در زمینه ی های اجرایی،CIO می تواند مذاکره و نفوذ در محوطه‌ی جامعه‌ی دانشگاه در سرمایه گذاری های فن آوری اطلاعات، نامیده شود. اجرای تکنولوژی “برش لبه”، دانشگاه ها و کالج را برای”ساده کردن و تبدیل فرآیندهای کسب و کار خود ” برای دستیابی به نتایج برجستهکمک می کند. این همترازیِ کسب و کار و فن آوری به تقاضای بالا برای موقعیت CIO با آن طولِ عمر محدودش در مقایسه با دیگر مدیریت های اجرایی، دامن زده است.(مارتین و همکاران ۱۹۹۵و کاروایت ۲۰۰۲). هدف از این مطالعه این بود کهعمیقاً به اطلاعاتی در مورد پویایی و پیچیدگی موقعیت، دست پیدا کنیم. مانند اینکه هیچ مسیر روشنی برای به دست آوردن موقعیت CIO یا موفق بودن در جایگاه وجود ندارد. از آنجا که مسیر روشنی برای رسیدن به جایگاه وجود ندارد، محقق به در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه افراد در آموزش عالی به CIO تبدیل می‌شوند. با توجه به ادبیات،CIOها اغلب به عنوان مدیرِ ارشدِ تحول گرا برچسب زده شده است، که نیازاست به صورت عملیاتی و استراتژیک ، خلاقانه، مذاکره گرایانه عالی، متفکرانه و عوامل تغییر به نظر برسند..
دانشگاه مدرن نیاز به “راه حل برجسته منطقی برای یک مشکل عظیم سازمان تکنولوژیکی و بشری” دارد.(کائن و همکاران ۱۹۶۴ صفحه ی ۴). CIOها به چالش کشیده شده‌اند برای پذیرش و حرکت مطابق با تغییرات کسب و کار و جایگزین کردن زیرساخت‌های محاسباتی قدیمی و غیر قابل انعطافبا آنهایی که قوی تر و یکپارچه‌تر هستند و برای دانشگاهِ مدرن، مناسب هستند. علاوه بر این CIOها در تلاش هستند برای درک این که بخش‌های آنها در واقع “مراکز هزینه به جای سازندگان مقادیر و شتاب دهنده های نوآوری” هستند. . در آموزش عالی،CIO نه تنها باید فن آوری ماهر باشد،بلکه باید حاکمیت و هدف واقعی از آموزش عالی را درک کند.
کزار، حکومت را به صورت زیر تعریف می‌کند “روند سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان در آموزش عالی”(صفحه ی ۳۶). در آموزش عالی هیچ تخصص و مهارتِ تصمیم گیری وجود ندارد، به همین علت باید روندی وجود داشته باشد به طوری که تمام حوزه‌ها احساس کنند که ورودی خودشان دارای ارزش است. با فرهنگ های مختلف حاکم بر آموزش عالی، بسیاری از سوالاتِ پاسخ داده نشده وجود دارد که در مورد نوع تجربه و تخصص مورد نیاز برای به کار گیری CIO در آموزش عالی است. بنابراین سوالات زیراز این امور ناشی می شوند:
آیا CIO به لحاظ درکِ فنی ، درک کسب و کار، و یادرک سیاسی تصور می شود؟ متاسفانه، شواهد تجربی کمی در مورد چگونگی یک CIO موفق وجود دارد در فرهنگ پیچیده ای از آموزش عالی که در آن حکومت هم در برگرفته می‌شود، بر خلاف شرکت های بزرگ جهان که در آن رهبری از یک ساختار بالا به پایین پشتیبانی می‌کند. بنابراین برای اینکه CIO ها در آموزش عالی بقا پیدا کنند، به خصوص در موقعیت صورت منتشر خود، نیاز به منافع گسترده ای دارند که به معنی تعامل اجتماعی در ارتباط با حوزه‌های متفاوت در دانشگاه ها می‌باشد. این چالش بیشتر مواقع با بازگشتِ سرمایه گذاری IT ارتباط برقرار می‌کند، هنگامی که واحدهای دانشگاهی مجبور شده اند که تطبیق پیدا کنند و در برخی موارد بودجه خود را کاهش دهند.”
کاملا در نگاه اول مشخص است که کیفیت این مقدمه بسیار پایین و اجزای یک مقدمه خوب برای بیان موضوع رعایت نشده است. یا در تحقیقی دیگر در پروپوزال و پایان نامه مدیریت منابع انسانی که در یک دانشگاه دولتی انجام شده است، جمع بندی آخر فصل به صورت زیر بوده است:
” در این تحقیق، ما به اهمیت مدیریت منابع انسانی پرداختیم، و گفتیم که چگونه مدیریت این نوع شرکتها می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیر گذارد. همچنین برای کمک به این فرایند، ما می توانیم از سیستم های پشتیبانی از تصمیم استفاده کنیم که می تواند برای بهبود این بخش از نتایج کاربرد داشته باشد. رویکرد تاپسیس مفهومی از این سیستم هاست که روش بسیار شاخته شده ای است. در این مقاله، ترکیبی از روشهای فازی و تاپسیس را ارائه کردیم. روش فازی ویژگی های مطلوب بسیاری دارد که می تواند در مدیریت منابع انسانی از آن استفاده شود. با استفاده از روش تاپسیس تصمیم گیری برای مدیران ساده تر می شود و عملکرد انتخاب کارکنان را بهبود بخشد. ”
حجم کم اطلاعات داده شده در مورد فصل و تکرار برخی مواردی که در خود فصل دوم پایان نامه آمده است نمی تواند جمع بندی خوبی از آن بخش داشته باشد و باید دانشجویان و اساتید راهنما توجه بیشتری به اصول روش تحقیق داشته باشند .
بنابراین شاهد هستیم که در بسیاری از دانشگاه ها و گروه های مختلف مدیریت ، حسابداری و روانشناسی و سایر دانشکده ها ، اهمیت چندانی به بحث پژوهش و بخصوص انجام پروپوزال و پایان نامه داده نمی شود . اساتید راهنما و مشاور باید کمک بیشتری به دانشجویان در کارهای تحقیقاتی بکنند تا بتوانند در روز دفاع و حتی استخراج مقاله کار راحت تری داشته باشند .

کیفیت پایین پروپوزال ها و پایان نامه های رشته مدیریت بازرگانی و دولتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *