استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه

هدف اصلی از ارائه پایان نامه در تحصیلا تکمیلی گرفتن نمره خوب از پایان نامه می باشد. به همین جهت برای گرفتن نمره خوب از پایان نامه دانشجویان باید نسبت به استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه خود اقدام کنند. بسیاری از اساتید راهنما مقاله را به دانشجویان گوشزد نمی کنند و در […]

ادامه مطلب ...