مطالب منتشر شده در دسته ی "پروپوزال حسابداری"

پایان نامه حسابداری-راهکارهایی برای یکنواختی شغلی در حسابداران

پایان نامه حسابداری-راهکارهایی برای یکنواختی شغلی در حسابداران

راهکارهایی برای یکنواختی شغلی: پژوهش های عملی سازمان ها در پاکستان چکیده اصطلاح شغلی به احساس ناکامی و سستی روانی برمی گردد که کارمندان در پی توقف موقتی یا دائم در پیشرفت شغلی تجربه می کنند. در این مرحله از شغل احتمال ترفیع و بالا رفتن در سلسله مراتب بسیار کم است. این داده ها […]

ادامه مطلب ...
پروپوزال حسابداری-مشاوره و ویژگی های کاری در حسابداری

پروپوزال حسابداری-مشاوره و ویژگی های کاری در حسابداری

رابطه ی مشاوره می تواند به عنوان بک تجربه ی درون شخصیتی بین مافوق و زیردست تعریف شود ک در آن کارمند مافوق (مشاور) کارمند زیردست (تحت الحمایه) را برای وظایف مختلف ، عملکردها و فرهنگ درون سازمان ، حمایت راهنمایی و جهت دهی می کند . مزایای مشاوره دادن و مشاوره شدن توجه گسترده […]

ادامه مطلب ...
پایان نامه حسابداری-یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری-یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری حسابداری

یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری حسابداری تاثیر تعدیلی مشاوره در کارمندان حسابداری نیجریه چکیده این مطالعه رابطه ی یکنواختی شغلی را با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به تغییر شغل بررسی کرده و آثار تعدیلی مشاوره را بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و سه متغییر وابسته می سنجند. داده ها در ۲۸۰ […]

ادامه مطلب ...
تعیین موضوع پایان نامه حسابداری-نوشتن پروپوزال حسابداری

تعیین موضوع پایان نامه حسابداری-نوشتن پروپوزال حسابداری

پایان نامه حسابداری و تعیین موضوع پایان نامه حسابداری برای نوشتن پروپوزال حسابداری انتخاب و تعیین موضوع برای پایان نامه های حسابداری جهت نوشتن پروپوزال حسابداری خوب از اهمیت خاصی برای دانشجویان همه دانشگاه ها برخوردار است . دانشجویان حسابداری باید توجه داشته باشند که از ابتدای انتخاب موضوع پایان نامه باید تحت مشاوره برای پایان […]

ادامه مطلب ...