پروپوزال روانشناسی-تنش و مقابله با آن در روانشناسی

بیشتر مردم نسبت به کمک گرفتن از متخصصان سلامت روانی اکراه دارند. حتی امروزه نیز برچسب، هزینه، ناامیدی و دسته ای از عوامل مانع می شوند تا مردم درمان را آغاز کنند. در حقیقت مردم اغلب قبل از این که وارد مرکز درمانی شوند سال ها با مشکلات زندگی می کرده و رنج کشیده اند. بنابراین هنگامی که مراجع سرانجام درمان را می جوید اغلب درد یا ترس قابل توجهی انگیزه ای این کار او شده است.
یک پایان نامه روانشناسی در مورد تنش و مقابله از متون مفید برای درک تلاش های مراجع است. بسیاری از مردم نخست به دلیل تنشهای جدید زندگی در جست و جوی درمان بر می آیند و امید دارند که مشاور بتواند به آنها راه های مقابله را نشان دهد. در DSM محور IV محدوده ی مقابله ی مراجعین با محرک های تنش زا را گسترش می دهد. همچنین DSM محرک های تنش زا با این تشخیص ها تمایز قائل می شود: اختلالات سازگاری، اخلال اضطرابی حاد و اختلال اضطرابی پس از آسیب. شدت حادثه، شدت پاسخ مراجع به حادثه و مدت زمانی که علائم باقی می مانند. معمولا مراجع با بیش از یک چالش روبرو است. اگر شما در شناخت تاثیر محرک های تنش زای مزمن سبک زندگی مانند مهاجرت یا فقر ماهر نباشید ممکن است سهوا تاثیر این عوامل را نادیده گرفته و به جای آن روی حوادث حاد تمرکز کنید. در هنگام ارزیابی همه ی محرک های تنش زای ممکن را در نظر بگیرید.
تنش چندین مولفه دارد (Kamarck & Anderson, 2006). در کل تنش شامل حوادثی می شود که نیاز به پاسخ یا تغییر ارزیابی مراجع از توانایی خود برای پاسخ درخور در مقابل حادثه و پاسخ واقعی مراجع به آن دارند. عوامل تنش هم شامل محرک های تنش زای کوتاه مدت (مانند طلاق) و هم بلند مدت (نداشتن درآمد کافی برای زندگی بعد از طلاق) می شود. به علاوه Sapolsky (1998) خاطرنشان می کند که مغز انسان ها منبع منحصر به فردی باز اضطراب است. او مطرح می کند که انسان ها بر خلاف نخستی ها به سادگی با فکر کردن دچار تنش می شوند و این تنشها می توانند ما را بیمار کنند. در حقیقت تحقیقات اخیر در مورد افسردگی نشان می دهند که پاسخ اضطرابی ما به طور خاص رها شدن نوعی هورمون به نا م گلوکوکورتیکوئید است که می تواند افسردگی بالینی ایجاد کنند. اضطراب بر سلامت جسمانی ما نیز تاثیرگذار است. مانند بیماری قلبی- عروقی، دیابت، ناتوانی جنسی، عملکرد دستگاه ایمنی، خواب، درد و غیره.

پروپوزال روانشناسی-تنش و مقابله با آن در روانشناسی

پروپوزال روانشناسی-تنش و مقابله با آن در روانشناسی