از پایان نامه کارشناسی ارشد تا پایان نامه دکتری

از لحاظ تئوری و عملی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با پایان نامه دکتری کاملا متفاوت می باشد. در مقطع کارشناسی ارشد خیلی از تحقیقاتی که به عنوان پایان نامه از آن دفاع می شود کار علمی قوی محسوب نمی شوند و بیشتر آشنایی دانشجویان با کارهای پژوهشی بوده و اساتید هم سخت گیری چندانی به عمل نمی آورند تا دانشجویان در دانشگاه های مختلف و در پایان نامه رشته های مختلف مانند مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، روانشناسی بالینی و عمومی، مدیریت ورزشی، مدیریت رسانه، ارتباطات، مدیریت شهری، حسابداری و سایر رشته ها انجام پروپوزال و پایان نامه را با صهولت بیشتری پیگیری کنند و حتی انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت، روانشناسی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی، علوم تربیتی و گرایش های آن مانند پروپوزال و پایان نامه مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش پیش دبستانی، تحقیقات آموزشی با کیفیت بهتر اجرا شود.

اما در رساله های دکتری و انجام و نوشتن پایان نامه دکتری موضوع کاملا فرق می کند و حساسیت بیشتری روی نوشتن پایان نامه توسط اساتید وجود دارد. انجام کار پروپوزال و انتخاب موضوع رساله و پایان نامه نیز در مقطع دکتری کمی با دقت و سخت گیری بیشتر می باشد. گرفتن مشاوره رساله و پایان نامه در مقطع دکتری می تواند روند نوشتن پروپوزال مدیریت، روانشناسی، حسابداری و کارآفرینی را بهبود بخشد. در مقطع دکتری کار تحقیقاتی به صورت اصولی و با روش های آماری پیشرفته و ارائه مدل می باشد و موضوعات ساده تر جایی در پایان نامه دکتری ندارند.

از پایان نامه کارشناسی ارشد تا پایان نامه دکتری

از پایان نامه کارشناسی ارشد تا پایان نامه دکتری