هر دانشجوی کارشناسی ارشدی برای اینکه بتواند رویای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به واقعیت تبدیل کند باید مواردی را جهت انجام و نوشتن درست پروپوزال و سپس پایان نامه در رشته های مختلف علوم تربیتی، فناوری اطلاعات، مدیریت (بحران، اجرایی، بازرگانی، دولتی، صنعتی، ام بی ای، مدیریت هتلداری، تحول، منابع انسانی)، حسابداری و روانشناسی رعایت کند تا بتواند مراحل انجام این طرح را به خوبی گذرانده و در کارش موفق باشد. بسیاری از دانشگاه ها اهمیت خاصی برای موضوعات جدید پایان نامه قائل هستند. این دانشگاه ها همیشه موضوعی را برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه تأیید می کنند که شرایط نوآوری و جدید بودن، کاربردی بودن، مقاله بیس خوب و از ژورنال های معتبر، تکراری نبودن را داشته باشد. دانشجویان باید زحمت زیادی برای انتخاب موضوع برای پایان نامه بکشنذ تا بتوانند عنوان را تصویب کنند.

برای برخی اساتید حیطه های تعریف شده ای در برخی رشته ها وجود دارد. انجام پروپوزال در رشته کشاورزی یا حقوق می تواند با مشاوره از استاد راهنما یا مشاور بسیار راحت تر انجام شود. برای انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، دانشجویان باید در مورد موضوع تحقیق زیادی انجام دهند تا خواسته استاد راهنما را برآورده سازند. در برخی موارد این خواسته می تواند برای دانشجویان مشکلاتی را از نظر وقتی ایجاد کند. برای انجام پروپوزال و نوشتن طرح پروپوزال همیشه موضوع پایان نامه خوب می تواند کمک کند.

در نهایت با داشتن طرح پیشنهادیه یا همان پروپوزال می توان برای انجام پایان نامه و نوشتن آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، روانشناسی، حسابداری، تربیت بدنی، کشاورزی، حقوق، کارآفرینی، ارتباطات، برنامه ریزی درسی و سایر رشته ها اقدام کرد. انجام پایان نامه برای رشته مدیریت هتلداری، مطالعات خانواده، کتابداری، علوم انتظامی، علوم ارتباطات اجتماعی، راهنمایی و مشاوره، امور گمرکی، فقه و حقوق هم می تواند وابسته به موضوع پایان نامه و نوشتن پروپوزال خوب باشد.

چه مواردی را برای انجام پروپوزال و پایان نامه خوب رعایت کنیم؟

چه مواردی را برای انجام پروپوزال و پایان نامه خوب رعایت کنیم؟

اساس انتخاب موضوع برای کار تحقیقاتی و پژوهشی همچون پایان نامه می تواند چندین نکته قرار گیرد که علاقه دانشجویان در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، به روز بودن موضوع، جای کار داشتن و تکراری نبودن از موارد مهم است. انتخاب موضوع پایان نامه برای رشته مدیریت و گرایش های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، دولتی، مدیریت تحول، اجرایی، منابع انسانی، MBA و سایر گرایش ها، روانشناسی بالینی و عمومی، زبان انگلیسی، حسابداری، علوم تربیتی با گرایش های مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش استثنایی، تربیت بدنی، فناوری اطلاعات و سایر رشته ها می تواند با استفاده از مشاوره برای انجام کار پیش رود.

شاید مهم ترین کار در انتخاب موضوع، انتخاب حیطه کار باشد. اینکه دانشجو می خواهد کار را در چه حیطه ای انجام دهد بسیار مهم می باشد. موضوع پایان نامه برای برخی رشته ها مانند حسابداری و روانشناسی عمومی و بالینی می تواند با کمک استاد مشاور و راهنما به خوبی و با درک نیازهای موضوعی انجام شود. موضوع برای رشته مدیریت در بسیاری از گرایش ها می تواند موضوعات پایان نامه مشترک داشته باشد.

نوشتن پروپوزال و انجام پروپوزال با کمک مشاوره استاد راهنما می تواند از موضوعات خوب، کاملا بهتر انجام شود و این کار برای همه دانشگاه ها در کشور با کمک راهنما و مشاور از همان انتخاب موضوع شروع می گردد تا بتواند نتایج مطلوب دهد. بسیار از دانشجویان برای موضوع پایان نامه انتخاب های خوبی نداشته و می خواهند در خود کار جبران کنند که از این موضوعات نه پروپوزال خوبی نوشته می شود و نه پایان نامه با کیفیت مطلوب در می آید.

انتخاب موضوع پایان نامه : مهم ترین انتخاب

انتخاب موضوع پایان نامه : مهم ترین انتخاب

ویژگی های انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف همچون کارآفرینی، مدیریت اجرایی، بازرگانی، دولتی، صنعتی، منابع انسانی، MBA، شهری جهانگردی، سازمانی، مدیریت مالی، حسابداری، تربیت بدنی، حقوق، زبان انگلیسی، کشاورزی، گرایش های علوم تربیتی اعم از برنامه ریزی درسی، تحقیقات آموزشی، آموزش و پرورش ابتدایی و استثنایی، مدیریت آموزشی با هم متفاوت می باشد. برخی از رسته ها حتی در انجام پروپوزال هم باید نکات بسیار مهم در آنها رعایت گردد و موضوع پایان نامه آنها هم متفاوت می باشد. بنابراین وقتی پایان نامه ای را بخواهد دانشجو انجام دهد باید ویژگی های رشته مورد نظر را رعایت کند .

در انجام پایان نامه روانشناسی دانشجو با توجه به گرایش های روانشناسی عمومی و بالینی باید موضوع را کاملا در حیطه مورد نظر انتخاب کرده، نوشتن پروپوزال را پشت سر گذاشته و پایان نامه نهایی را بر طبق پروپوزال بنویسد. در مورد پایان نامه گرایش های مختلف مدیریت مانند مدیریت صنعتی یا مدیریت تحول و مدیریت بحران انجام پروپوزال و پایان نامه شاید با موضوعات نزدیک به پایان نامه مدیریت بازرگانی، دولتی، منابع انسانی باشد. نوشتن پایان نامه مدیریت با بهره گیری از مشاوره موضوع پایان نامه، پروپوزال و خود پایان نامه نهایی شکل بهتری به خود می گیرد .

در برخی رشته های دیگر مانند پروپوزال و پایان نامه کارآفرینی، تربیت بدنی، حسابداری، حقوق و کشاورزی انجام پایان نامه در سلسله مراتبی با توجه به دانشگاه متفاوت است و مثلا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرایش های علوم تربیتی مانند مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی در انتخاب جامعه آماری دقت بیشتری دارند و دانشجویان ارتباطات و مدیریت رسانه روی ابزار تحقیق باید توجه خاصی داشته باشند. برای همه این رشته ها انجام پایان نامه با انتخاب موضوع و نوشتن پروپوزال و سپس پایان نامه ادامه می یابد .

ویژگی های انجام پایان نامه در رشته های مختلف

ویژگی های انجام پایان نامه در رشته های مختلف

انجام پایان نامه رشته مدیریت و در گرایش های مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی، مدیریت شهری، مدیریت جهانگردی، مدیریت رسانه و سایر گرایش ها از کارهایی است که احتیاج به گرفتن مشاوره خوب دارد. همیشه قبل از نوشتن پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری باید انتخاب موضوع پایان نامه و سپس نوشتن پروپوزال و انجام آن را در دستور کار خود قرار دهد. این دانشجو که تا قبل از آن کار تحقیقاتی آنچنانی انجام نداده بود، حالا باید موضوع پایان نامه انتخاب کند و بعد از آن انجام پروپوزال و پایان نامه را پیش رو دارد.

در چنین شرایطی مشاوره پایان نامه رشته مدیریت و در گرایش های مختلف پایان نامه مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، منابع انسانی، دولتی، اجرایی، بحران، تحول و سایر گرایش ها می تواند بسیار مفید باشد. برای نوشتن پروپوزال خوب و حتی انتخاب موضوع برای پایان نامه مشاور می تواند بسیار کمک کننده باشد چونکه تجربه کافی برای این کار را دارد و می تواند باعث شود که سرنوشت بهتری از نظر تحصیلی در این دوران برای دانشجو رقم بخورد.

در مراحل مهم تحصیلی در کارشناسی ارشد و دکتری بسیاری از دانشجویان از عدم کمک استاد راهنما و مشاور برای کار پروپوزال، انتخاب موضوع و انجام پایان نامه مدیریت و سایر رشته ها مانند روانشناسی، حسابداری، فناوری اطلاعات، تربیت بدنی، علوم تربیتی و زبان انگلیسی شکایت دارند. معمولا اساتید راهنما کمک زیادی به دانشجویان نمی کنند و بیشتر کارها را به خود دانشجو می سپارند. البته در این میان اساتیدی هم هستند که برای دانشجو وقت می گذارند. ولی در کل در انجام پایان نامه در رشته هایی مانند مدیریت فشار زیادی بر روی دانشجو قرار دارد.

چگونه انجام پایان نامه مدیریت را زیر نظر مشاور ادامه دهیم؟

چگونه انجام پایان نامه مدیریت را زیر نظر مشاور ادامه دهیم؟

در بسیاری از کتاب ها و سایت ها اصولی از پایان نامه نویسی و یا نوشتن صحیح پروپوزال آمده است که می تواند تا حدودی قابل استفاده باشد و دانشجویان می توانند به صورت مقطعی از آنها استفاده کنند. ولی آیا دانشجو می تواند فقط با این نکات پایان نامه خود را در رشته های مختلف مدیریت، حسابداری، روانشناسی، حسابداری و سایر رشته ها بنویسد؟

به طور کلی برای انجام پایان نامه موفق که بتواند در روز دفاع تحسین اساتید و داوران را برانگیخته و نمره خوبی را نصیب دانشجو کرده و مقاله های خوبی هم از آن در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی استخراج گردد، باید نکاتی مد نظر دانشجو قرار گیرد. اول اینکه موضوع پایان نامه ای انتخاب شود که مورد علاقه، جدید و دارای نوآوری باشد. چنین موضوعی به دانشجو کمک می کند تا بتواند برای انجام پایان نامه حمایت برخی سازمان ها و موسسات مربوطه را با خود داشته باشد و همچنین اساتید هم از چنین موضوعاتی استقبال بیشتری می کنند.

برای انجام پروپوزال هم باید دانشجو دقت کافی به خرج دهد. تمامی بخش های پایان نامه باید به صورت فشرده در پروپوزال دیده شود به غیر از نتایج که بعدا بدست خواهد آمد. بخصوص برای روش تحقیق تأکید می گردد که مراحل انجام و جامعه و نمونه آماری و ابزار تحقیق و روایی و پایایی آن کاملا در پروپوزال مشخص گردد و جای ابهام در آن گذاشته نشود که بعدا بخواهد حل شود.

برای انجام پایان نامه موفق خود نیز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری باید دقت کنند که می توانند تصحیحاتی را نسبت به پروپوزال انجام دهند و اگر روش آنالیز یا تعداد جامعه آماری کم و زیاد شد مشکل خاصی ایجاد نمی کند و حتما نباید تمامی بخش های پروپوزال عینا در پایان نامه تکرار شود. برخی دانشجویان در آنالیز داده ها تبحر ندارند و ترجیح می دهند که با مشاوره گرفتن از آنالیزورها در موسسات معتبر نسبت به آنالیز داده های پایان نامه خود اقدام کنند که می توان این توصیه را کرد که از روند انجام آن آگاه بوده و سعی کنند کمی از آنالیز و روش آن را یاد بگیرند.

نکاتی ساده برای انجام پایان نامه ای موفق

نکاتی ساده برای انجام پایان نامه ای موفق

همیشه نوشتن پایان نامه به صورت اصولی و با رعایت کلیه نکات روش تحقیق جزء اولویت های دانشجویان در رشته های مختلف روانشناسی، مدیریت، حسابداری، حقوق و کشاورزی و سایر رشته ها بوده است. اما آیا همه دانشجویان نوشتن پروپوزال و پایان نامه خود را با موفقیت انجام می دهند و تمامی بخش های پایان نامه را با کیفیت بالا به اتمام می رسانند یا نقاط ضعفی در کار مشاهده می شود. علت این ضعف ها در چیست؟

با بررسی پایان نامه های مختلف در دانشگاه های کشور مشخص می گردد که بسیاری از آنها دارای کیفیت مطلوب نمی باشد و خیلی از اصول اولیه در آنها رعایت نشده است. با این حال پایان نامه نوشته شده و دفاع شده است. این روند می تواند برای روند علمی دانشجویان مشکل آفرین باشد و اساتید باید به نحو بهتری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را راهنمایی کنند. این همکاری باید بین دانشجو و استاد طوری صورت بگیرد که دانشجو علاوه بر گذراندن پایان نامه اصول آن را هم یاد بگیرد.

برای نوشتن پایان نامه در حالت کلی باید از انتخاب موضوع برای آن شروع کرد و طوری روند کار را به پیش برد که همه کارها زیر نظر دانشجو انجام گرفته و وی از کلیه مراحل آگاه باشد و نقش استاد راهنما در اینجا بسیار مهم می باشد. نوشتن پروپوزال خوب برای پایان نامه هم می تواند یکی از مراحل مهم باشد. اینکه پروپوزال تا چه اندازه می تواند دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را به سمت انجام پایان نامه ای موفق سوق دهد با توجه به رشته تحصیلی افراد و نوع روش تحقیق آنها متفاوت می باشد. در حالت کلی نقش پروپوزال بسیار پررنگ می باشد و در پایان نامه بسیار اثرگذار است.

دانشجو باید با اصول نوشتن در کارهای پژوهشی همچون پایان نامه آشنا شود و زیر و بم آن را یاد بگید تا بتواند در کار خود آنها را پیاده کند و نتیجه ای خوب از تحصیل خود در مقطع ارشد یا دکتری بگیرد. این نتیجه در پیشرفت وی و راه یافتن به مقاطع بالاتر نیز تأثیرگذار است.

نوشتن پایان نامه با رعایت اصول روش تحقیق

نوشتن پایان نامه با رعایت اصول روش تحقیق

ویژگی های پایان نامه مدیریت و پروپوزال مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری به خاطر داشتن گرایش های مختلف و موضوع پایان نامه متنوع و داشتن تقریبا بیشترین دانشجو در کشور در بین رشته ها از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. پایان نامه و پروپوزال مدیریت در برخی رشته های مدیریت مانند پایان نامه مدیریت دولتی دانشجویان با مطالعه موردی در موسسات دولتی سروکار دارند و مطالعات رفتار سازمانی از موضوعات مورد علاقه دانشجویان در پایان نامه های مدیریت دولتی می باشد. در رشته ای مانند مدیریت بازرگانی با توجه به زیر رشته پایان نامه بازرگانی بین الملل و یا پایان نامه بازرگانی داخلی موضوعات در مورد محل انجام شرکت های داخلی و یا شرکت های بازرگانی بین الملل تا اندازه ای متفاوت است. پروپوزال مدیریت در این رشته ها هم می تواند حساسیت خود را داشته باشد. پایان نامه مدیریت تحول از دیگر گرایش هایی است که موضوعات کاملا متنوع داشته و بعضا با گرایش های دیگر مانند پایان نامه مدیریت منابع انسانی و پایان نامه مدیریت اجرایی متغیرهایی همسان دارند .
پایان نامه مدیریت ام بی ای یا پایان نامه MBA از گرایش هایی است که بیشتر موضوعات مدیریتی را برای پروپوزال نویسی و سپس پایان نامه گرایش های مختلف مدیریت بکار می برد. در سطح دکتری نیز پایان نامه مدیریت DBA به همین شکل می باشد و در انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت راحت تر هستند. پایان نامه های مدیریت امور شهری با موضوعات مختلف دارای متغیرهای کمی متفاوت تر از دیگر پایان نامه های مدیریت می باشد. نوشتن پروپوزال مدیریت و حتی انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری مدیریت در این رشته ها تخصص خاص خود را طلب می کند.
مدیریت مالی تنها گرایشی است که با مسائل مالی و شرکت های بورسی و بعضا با مسائل اقتصاد سنجی سرو کار دارد و برخی از دانشجویان مدیریت در مورد پایان نامه مدیریت مالی دوست دارند که به صورت پیمایشی موضوع خود را انتخاب کنند و با مسائل اقتصادسنجی کمتر سروکار داشته باشند. در برخی گرایش ها مانند مدیریت جهانگردی دانشجویان می توانند برای پایان نامه و پروپوزال از موضوعات متنوعی استفاده کنند که شاید دیگر دانشجویان کارشناسی نتوانند از آنها استفاده کنند. نوشتن پروپوزال و پایان نامه مدیریت برای تمامی این رشته ها و گرایش های مدیریت می تواند به مقاله های خوب داخلی و خارجی ختم شود.
انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت برای بیشتر دانشجویان در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می تواند راهگشای بسیاری از مراحل انجام پایان نامه باشد. سایر گرایش های مدیریت که به صورت پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات می باشد می تواند با مشاوره پایان نامه مدیریت توسط اساتید برتر صورت گیرد.

 

پایان نامه مدیریت و پروپوزال مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه مدیریت و پروپوزال مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری