بعد از انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو، اولین قدم در انجام پایان نامه در همه رشته ها نوشتن پروپوزال خوب می باشد که لازمه کار تحقیقاتی همچون پایان نامه در رشته هایی همچون مدیریت، روانشناسی، حسابداری، حقوق، کشاورزی و سایر رشته ها می باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با داشتن استاد راهنما و مشاور می تواند امیدوار باشد که بتواند با مشاوره آنها انتخاب موضوع پایان نامه خوبی در رشته هایی همچون مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی، کارآفرینی مدیریت و سایر رشته ها داشته باشد. این کار می تواند با مشاوره پروپوزال برای بچه های مدیریت، کشاورزی، حقوق، روانشناسی تا انجام پروپوزال و پایان نامه در گرایش های مختلف مدیریت مانند مدیریت شهری، مدیریت مالی، اجرایی، بازرگانی، MBA، دولتی و سایر گرایش ها ادامه یابد.

گرفتن مشاوره برای انجام پروپوزال و یا رفع اشکالات پروپوزال برای دانشجو توسط اساتید مجرب مثلا برای دانشجوی کارآفرینی، مدیریت ورزشی، برنامه ریزی درسی و سایر رشته ها امری طبیعی است که می تواند دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه مدیریتی ها، حسابداری، حقوق، تربیت بدنی، کارآفرینی روانشناسی عمومی و بالینی و سایر گرایش ها آماده کند. مشاوره پروپوزال برای دانشجویان می تواند در ابتدا با مشاوره در تعیین موضوع پایان نامه شروع شده و سپس در امور مربوط به نوشتن پروپوزال برای رشته های گفته شده ادامه یابد و در انجام پایان نامه در رشته های مدیریت، کارآفرینی، حسابداری، روانشناسی، تربیت بدنی، حقوق، کشاورزی و سایر رشته ها ادامه یابد.

مشاوره پروپوزال برای انجام پایان نامه خوب

مشاوره پروپوزال برای انجام پایان نامه خوب

هر دانشجویی بنابر توانایی های علمی و عملی خود و چالش هایی که برای خود در کار پایان نامه در نظر می گیرد و اینکه چه مقدار دوست دارد تا با مشکلات در راه نوشتن پایان نامه و انجام آن در رشته های مختلف مانند پایان نامه روانشناسی، حسابداری، مدیریت، تربیت بدنی، ارتباطات، کارآفرینی مبارزه کند، موضوع پایان نامه خود را در این رشته ها انتخاب می کند. مثلا دانشجویی که موضوع پایان نامه ای در رشته مدیریت صنعتی انتخاب می کند راه متفاوتی را نسبت به موضوع پایان نامه مدیریت مالی و موضوع پایان نامه حسابداری بر می گزیند. این دانشجو باید پروپوزال مدیریت صنعتی را طبق موضوع انتخاب شده بنویسد، بنابراین باید از ابتدا نکات موجود را در نظر بگیرد.

برای برخی رشته ها انجام پروپوزال می تواند حمایت هایی از پایان نامه را در بر داشته باشد. بنابراین دانشجوها باید در انتخاب موضوع در رشته کارآفرینی، مدیریت، علوم تربیتی و رشته هایی از این دست دقت کنند و مثلا دانشجوی کارآفرینی باید پروپوزال قوی ارائه دهد تا مدیران سازمان ها با خواندن پروپوزال کارآفرینی یا مدیریت مربوطه تشویق شوند تا از آن پایان نامه حمایت کنند. این مدیران از پروپوزال ها و موضوعات پایان نامه ای که ضعیف باشند به هیچ وجه حمایت بعمل نمی آورند.

در برخی رشته های دیگر انجام پروپوزال بسیاری از کار پایان نامه و بخش های آن را مشخص می کند. مثلا در انجام پروپوزال حسابداری و یا نوشتن پروپوزال تربیت بدنی و زبان انگلیسی و یا انجام پروپوزال حقوق و کشاورزی دانشجو باید طرح کاری خود که بعدا در پایان نامه به طور مفصل می آید را مشخص کند. این چنین کارهایی باید در انجام پروپوزال مدیریت و گرایش های آن مانند انجام پروپوزال مدیریت منابع انسانی، بازرگانی، اجرایی، دولتی، صنعتی، بحران و تحول هم مد نظر قرار گیرد.

انجام پروپوزال و نوشتن پروپوزال ، گام دوم دانشجو

انجام پروپوزال و نوشتن پروپوزال ، گام دوم دانشجو

مشاوره پروپوزال و پایان نامه برای رشته های دانشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این روزها به امری طبیعی تبدیل شده است . انجام پروپوزال و حتی انتخاب موضوع پایان نامه برای دانشجویی که تاکنون کار پژوهشی انجام نداده است بسیار مشکل می باشد. به این منظور چنین دانشجویانی باید همزمان با نوشتن پروپوزال و پایان نامه در رشته های مختلف مانند مدیریت، فناوری اطلاعات، MBA ، کارآفرینی، مدیریت آموزشی و … باید اصول روش تحقیق را بیاموزند.
انجام پروپوزال و پر کردن قسمت های مختلف فرم پروپوزال به مهارت هایی نیاز دارد که با مشاوره خوب پروپوزال و پایان نامه می توان از عهده آن برآمد . در برخی رشته ها مانند پروپوزال زبان انگلیسی ، پروپوزال خوب از اهمیت خاصی برخوردار است و دانشجویان باید طوری پروپوزال را بنویسند که راه پایان نامه تا آخر مشخص گردد. در واقع پروپوزال چکیده ای از پایان نامه کامل بوده و توضیحات آن می تواند روشن کننده مسیر محقق برای انجام تحقیق باشد. اینکه اهداف محقق از انجام پروپوزال چیست؟ مدل بکار رفته چیست؟ روش تحقیق و ابزارهایی که محقق قصد دارد برای پایان نامه استفاده کند کدام ها هستند؟

پروپوزال، اهمیت آن و طریقه نوشتن پروپوزال با کیفیت

پروپوزال، اهمیت آن و طریقه نوشتن پروپوزال با کیفیت

همیشه در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری موضوع نوشتن پروپوزال برای پایان نامه کمی دست کم گرفته می شود . شاید یکی از علت های آن کوتاه بودن فرم های پروپوزال و انتخاب سریع موضوع و نوشتن پروپوزالی که اگر نقصی هم داشته باشد قرار بر این می شود که بعدا در هنگام نوشتن پایان نامه برطرف شده و اشکال گیری شود، در حالیکه انجام پایان نامه موفق به نوشتن پروپوزال قوی وابسته است. اگر استاد راهنما یا مشاور پایان نامه اهمیت انجام پروپوزال خوب را در همه رشته ها مانند پروپوزال مدیریت یا پروپوزال روانشناسی به دانشجویان پوشزد گند، در آن هنگام پایان نامه مدیریت و یا پایان نامه روانشناسی که از دل آن پروپوزال بیرون می آید بسیار قوی خواهد بود.

دانشجویان باید دقت داشته باشند که هیچگاه نواقص انجام پروپوزال را به موقع انجام پایان نامه موکول نکنند و در همان زمان تکمیل پروپوزال تمامی موارد را واضح و شفاف بیاورند. اگر دانشجویی مثلا در هنگام نوشتن پروپوزال مدیریت آموزشی پرسشنامه های مربوطه را مشخص نکند و یا نمونه آماری و جامعه آماری مربوطه را بیان نکند شاید بعد از تصویب موضوع پایان نامه و گذشت زمان به مشکلاتی بخورد که برگشت برایش ممکن نباشد.

در برخی رشته ها مانند پروپوزال فناوری اطلاعات دانشجویی که نتواند روش و مدل استفاده در پروپوزال را مثلا در گرایش تجارت الکترونیک معلوم کند و نوشتن مدل را به موقع تکمیل و انجام پایان نامه واگذار کند، حتما به مشکلاتی در آینده برخورد می کند. بنابراین با مشاوره پایان نامه در رشته های مختلف مانند پایان نامه مدیریت، پایان نامه حسابداری، پایان نامه کارآفرینی، پایان نامه زبان، پایان نامه روانشناسی، پایان نامه فناوری اطلاعات، دانشجویان می توانند اهمیت پروپوزال خوب را درک کرده و از برخی اشتباهات و مبهم کاری دوری کنند.

در هنگام نوشتن پروپوزال برخی قسمت ها مانند مرور منابع پیشین و مدل مفهومی و فرضیه و سوال ها اهمیت خاصی دارد. همچنین نوشتن ابزارهای مورد نیاز و تعیین این ابزارها و متناسب بودن آن برای موضوع و جامعه آماری هم باید مشخص گردد. برای پروپوزال روانشناسی پرسشنامه ها اهمیت خاصی دارد تا بتوانیم در هنگام انجام پایان نامه روانشناسی در دو گرایش بالینی و عمومی موفق عمل کنیم.

برای بیشتر گرایش های پایان نامه مدیریت، نوشتن پروپوزال می تواند تمامی راه را مشخص سازد. در گرایشی مانند مدیریت اجرایی، نوشتن پروپوزال مفهوم خاصی داشته و کلیت کار را معلوم می سازد. در گرایشی مانند ام بی ای (پایان نامه مدیریت MBA)، کار انجام پروپوزال باید کاملا جدی گرفته شود.

 

پروپوزال خوب لازمه پایان نامه خوب

پروپوزال خوب لازمه پایان نامه خوب

چگونه مشاوره پایان نامه صحیح را برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کنیم؟

دغدغه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان یک مسئله جدی و چالش برانگیز بوده و فکر آنها را در هنگام انجام پایان نامه بسیار درگیر می کند. به همین منظور مشاوره پایان نامه می تواند تا حد زیادی به کمک دانشجویان آمده تا پایان نامه کارشناسی ارشد و یا پایان نامه دکتری خود را با همکاری مشاور پایان نامه و دریافت راهنمایی های لازم در بخش های مختلف پایان نامه ادامه دهند و پایان نامه خود را به سرانجام برسانند. مشاوره پایان نامه باید توسط اساتید مجرب همان رشته و کسانی که تبحر کافی در نوشتن پروپوزال و پایان نامه در رشته های مختلف همپون پایان نامه مدیریت، پایان نامه روانشناسی، پایان نامه فناوری اطلاعات، پایان نامه کارآفرینی، پایان نامه حقوق، پایان نامه کشاورزی، پایان نامه علوم تربیتی در گرایش های مختلف مانند مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و یا تحقیقات آموزشی و تکنولوژی آموزشی دارند، انجام گیرد.
اصول صحیح نوشتن پایان نامه در فصول مختلف آن می تواند برای دانشجو بسیار مهم باشد و کسی که مشاوره پایان نامه را بر عهده می گیرد برای انجام فصول مختلف پایان نامه و نوشتن پایان نامه توسط دانشجو باید راهنمایی های لازم در مورد آن را به دانشجویان ارائه دهد و کلیه بایدها و نبایدهای انجام پایان نامه را به دانشجویان برای پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری متذکر شود. در ابتدا باید مشاور پایان نامه برای انتخاب موضوع پایان نامه به دانشجویان کمک کنند تا بعد از ارائه موضوع پایان نامه و تأیید موضوع پایان نامه توسط دانشگاه و گروه مربوطه، پروپوزال نوشته شود. انجام پروپوزال برای دانشجویان سختی خودش را دارد. نوشتن پروپوزال درست می تواند از کار پایان نامه بسیار کم کند. مشاوره پروپوزال توسط استاد مربوطه باید همراه با آموزش پروپوزال نویسی همراه باشد تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با روش نوشتن پروپوزال و انجام پروپوزال آگاهی پیدا کنند.
در برخی از رشته ها مانند پایان نامه علوم تربیتی، با داشتن گرایشی همچون مدیریت آموزشی و یا آموزش و پرورش پیش دبستانی، نوشتن پایان نامه و پروپوزال و مشاوره آنها باید با دقت و ظرافت خاصی انجام گیرد. در این رشته ، گرایش هایی همچون تکنولوژی آموزشی ، آموزش و پرورش استثنایی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی می توانند موضوعاتی با متغیرهای نزدیک دریافت کنند.
بنابراین مشاوره پایان نامه و پروپوزال بوسیله استاد مربوطه و انجام پایان نامه توسط دانشجو باید با هماهنگی خاصی انجام گیرد و بخش های نوشته شده از پروپوزال و پایان نامه به رویت استاد مربوطه رسیده باشد. بیشتر مشکلات دانشجویان در هنگام شروع کار پایان نامه می باشد و حتی نمی توانند موضوع پایان نامه را به خوبی انتخاب کنند و وسوای زیادی در مورد آن به خرج می دهند. انتخاب موضوع پایان نامه توسط مشاور و با درک زمینه های مورد علاقه دانشجویان به کار انجام پایان نامه سرعت بخشیده و می تواند نوشتن پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را تسهیل سازد. بهره گیری صحیح از افرادی که در مشاوره پروپوزال و پایان نامه مشغول هستند می تواند در ارتقای نمره دانشجویان برای پایان نامه کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری مفید بوده و مقاله علمی و پژوهشی داخلی و یا مقاله ISI و ISC از پایان نامه خود استخراج کنند.

مشاوره پایان نامه برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره پایان نامه برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

ویژگی های پایان نامه مدیریت و پروپوزال مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری به خاطر داشتن گرایش های مختلف و موضوع پایان نامه متنوع و داشتن تقریبا بیشترین دانشجو در کشور در بین رشته ها از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. پایان نامه و پروپوزال مدیریت در برخی رشته های مدیریت مانند پایان نامه مدیریت دولتی دانشجویان با مطالعه موردی در موسسات دولتی سروکار دارند و مطالعات رفتار سازمانی از موضوعات مورد علاقه دانشجویان در پایان نامه های مدیریت دولتی می باشد. در رشته ای مانند مدیریت بازرگانی با توجه به زیر رشته پایان نامه بازرگانی بین الملل و یا پایان نامه بازرگانی داخلی موضوعات در مورد محل انجام شرکت های داخلی و یا شرکت های بازرگانی بین الملل تا اندازه ای متفاوت است. پروپوزال مدیریت در این رشته ها هم می تواند حساسیت خود را داشته باشد. پایان نامه مدیریت تحول از دیگر گرایش هایی است که موضوعات کاملا متنوع داشته و بعضا با گرایش های دیگر مانند پایان نامه مدیریت منابع انسانی و پایان نامه مدیریت اجرایی متغیرهایی همسان دارند .
پایان نامه مدیریت ام بی ای یا پایان نامه MBA از گرایش هایی است که بیشتر موضوعات مدیریتی را برای پروپوزال نویسی و سپس پایان نامه گرایش های مختلف مدیریت بکار می برد. در سطح دکتری نیز پایان نامه مدیریت DBA به همین شکل می باشد و در انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت راحت تر هستند. پایان نامه های مدیریت امور شهری با موضوعات مختلف دارای متغیرهای کمی متفاوت تر از دیگر پایان نامه های مدیریت می باشد. نوشتن پروپوزال مدیریت و حتی انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت کارشناسی ارشد و پایان نامه دکتری مدیریت در این رشته ها تخصص خاص خود را طلب می کند.
مدیریت مالی تنها گرایشی است که با مسائل مالی و شرکت های بورسی و بعضا با مسائل اقتصاد سنجی سرو کار دارد و برخی از دانشجویان مدیریت در مورد پایان نامه مدیریت مالی دوست دارند که به صورت پیمایشی موضوع خود را انتخاب کنند و با مسائل اقتصادسنجی کمتر سروکار داشته باشند. در برخی گرایش ها مانند مدیریت جهانگردی دانشجویان می توانند برای پایان نامه و پروپوزال از موضوعات متنوعی استفاده کنند که شاید دیگر دانشجویان کارشناسی نتوانند از آنها استفاده کنند. نوشتن پروپوزال و پایان نامه مدیریت برای تمامی این رشته ها و گرایش های مدیریت می تواند به مقاله های خوب داخلی و خارجی ختم شود.
انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت برای بیشتر دانشجویان در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می تواند راهگشای بسیاری از مراحل انجام پایان نامه باشد. سایر گرایش های مدیریت که به صورت پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات می باشد می تواند با مشاوره پایان نامه مدیریت توسط اساتید برتر صورت گیرد.

 

پایان نامه مدیریت و پروپوزال مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه مدیریت و پروپوزال مدیریت در سطح کارشناسی ارشد و دکتری